Snabbt. Enkelt. Effektivt.

Vikariepooler på olika nivåer, inom ett flertal yrkesområden

Vi är specialister på att bygga upp vikariepooler inom vård, skola och omsorg. Vi har under drygt 15 år skapat vikariepooler till både företag och offentlig sektor runt om i Sverige. Detta är en snabb, flexibel och kostnadseffektiv lösning vid arbetstoppar, sjukdomar och semestrar.

Vi erbjuder vikarier inom en rad olika yrken såsom sjuksköterskor, lärare, elevassistenter, kockar, köksbiträden och städpersonal.

  • Ni betalar enbart för faktiska arbetstimmar.
  • Ni hyr enbart vid behov.
  • Ni får samma personer varje gång, vilket ökar effektiviteten.
  • Ni sparar er tid- vi löser er personalförsörjning.

Vår metod för att skapa och kvalitetssäkra en vikariepool:

Behovsanalys
Kravprofil och tidplan upprättas för vikariepoolen.

Matchning
Vi annonserar och söker i olika databaser för att matcha kravprofilen.

Telefonintervju
Vi telefonintervjuar lämpliga kandidater.

Personlig intervju
Vi kallar sedan ett antal kandidater till en personlig intervju.

Vikariepoolen upprättas
Efter referenstagning och utdrag ur brottsregistret anställer vi de konsulter som ska ingå i poolen.

Återkoppling och kvalitetssäkring
Vi återkopplar till kunden och fortsätter sedan med löpande aktiviteter för att upprätthålla kvaliteten på poolen.

Vi är dessutom alltid tillgängliga för både kunder och konsulter, oavsett tid på dygnet. Vi har också valt att sitta på strategiskt utvalda platser för att kunna ge bästa möjliga service.

Vill du veta mer om hur Vikariepoolen fungerar?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.