Vi kommer under december 2020 och under hela 2021 genomföra vår populära säkerhetsutbildning för kommuner i Skåne med omnejd. Utbildningen är både en teoretisk och praktisk genomgång/övning av konflikthantering och självskydd. Deltagarna kommer få en ökad trygghet i sin yrkesutövning. Genom de teorier, tekniker samt praktiska moment som utbildningen omfattar kommer deltagarna att få en bättre mental förberedelse för våldsamma och hotfulla situationer samt öka sin förmåga att de-eskalera konflikter och skydda sig mot angrepp. Vi har med glädje märkt en ökad efterfrågan under sista tiden av vår säkerhetsutbildning, vilket vi givetvis är tacksamma för. Vill ni också öka säkerheten för era medarbetare så slå oss en signal på 042- 22 10 00 eller skicka ett mejl till info@tophuman.se så kontaktar vi er för mer information.