2020 har tagit av i raketfart för TopHuman med ett mycket starkt intresse för de tjänster vi erbjuder. Det är glädjande att se hur vi växer som organisation samtidigt som vi breddar oss geografiskt och verksamhetsmässigt, mycket tack vare våra ambitiösa och drivna medarbetare och konsulter.

Redan under den första månaden har vi sett en ökad efterfrågan på våra bemannings- och rekryteringstjänster där vi har ingått flertalet nya avtal. För tillfället stöttar vi både privata och offentliga aktörer med organisationsutveckling och förändringsledning med synnerligen goda resultat. Vad beträffar vårt affärsområde Särskilda insatser – Säkerhet har intresset varit stort och vi har ingått nya avtal med olika aktörer inom den offentliga sektorn och förfrågningarna fortsätter komma in, bland annat gällande våra utbildningsinsatser inom Pågående Dödligt Våld och hot & våld.

Nu siktar vi stenhårt på att hålla momentet uppe och fortsätta leverera den höga kvalitet på våra tjänster som är så utmärkande för oss.

 

Micael Karlsson, försäljningschef och COO