Vi skapar trygga och säkra arbetsmiljöer!

Det svenska samhället förändras snabbt och människors krav på säkerhet och trygghet ökar i rekordfart. För att öka tryggheten på skolor och arbetsplatser runt om i landet erbjuder vi en rad kvalitativa lösningar inom området ”Personlig säkerhet- Hot och våld” såsom utbildningar, övningar och konsultuppdrag.

Våra konsulter har lång erfarenhet inom både säkerhet, polisiär verksamhet och andra specialistenheter såsom psykiatrin. Vi samarbetar även med externa konsulter inom en rad olika specialistområden.

Vi erbjuder följande tjänster:

Säkerhetsutbildningar

Våra utbildningar omfattar hot och våld, brottspreventivt arbete, konflikthantering, taktisk kommunikation, våldsbejakande extremism, rånsäkerhet, resesäkerhet, självförsvar, samt kontrollteknik. Vi arbetar med upplevelsebaserad träning då man genom detta tillvägagångssätt ofta hanterar farliga situationer bättre.

Säkerhetskonsultation

Vi arbetar helt oberoende när det gäller säkerhetskonsultation och rekommenderar den lösning som passar er verksamhet bäst. Uppdragen omfattar råd och stöd inom säkerhet, framtagande av handlingsplaner, säkerhetspolicys, säkerhetsinventeringar, riskinventeringar, riskanalyser samt olika typer av utredningar.

Skyddat boende

Vi erbjuder skyddat boende med personskydds- och personsäkerhetsutbildad personal. Vi skyddar även våra klienter utanför boendet och kan därmed ge dem ett så normalt liv som risken tillåter. Vi genomför även mycket omfattande gärningspersonsanalyser för att kunna balansera säkerhetsnivån för skyddspersonerna på ett bra sätt.

Intensiv förstärkt öppenvård

Vi erbjuder evidensbaserade metoder för att barn och ungdomar inte skall hamna i kriminalitet. Vi arbetar med hela familjen för att förbättra kommunikationen. Vi ökar även föräldrarnas förmåga att stötta och hjälpa barnen till en bra utveckling, samt ökar barnens förmåga att hantera sina egna svårigheter.

Vill du veta mer om våra säkerhetslösningar?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.