Förändring. Lösning. Utveckling.

Vi erbjuder effektiv Outplacement!

Ibland händer det att arbetsgivare och arbetstagare måste gå skilda vägar. Orsakerna kan vara många, men beror ofta på att den anställde inte kan, får eller vill arbeta kvar på sin nuvarande position. Outplacement är en tjänst som erbjuder hjälp med att gå skilda vägar under strukturerade former, vilket gynnar båda parter. Det här är också ett bra sätt för en arbetsgivare att visa att man har en positiv företagskultur där man tar hand om sina anställda. På så vis stärker man samtidigt sitt varumärke både hos personalen, kunder och sin omgivning.

När ska ni anlita oss?

Felrekrytering
Ibland går det fel när man anställer personal då arbetsbeskrivningen inte motsvarar den anställdes eller arbetsgivarens förväntningar. Outplacement är då en bra möjlighet för båda parter att kunna gå vidare och börja om på nytt.

Förändrad arbetsförmåga
Saker händer i livet som inte alltid går att förutse. Outplacement är då en bra metod för att hitta en ny karriärmöjlighet för den anställde.

Förändrade kompetenskrav
Samhället utvecklas ständigt och krav på förändringar hos personalen är oundviklig. Det här kan leda till stress hos den anställde och produktionsbortfall hos arbetsgivaren. Outplacement kan då vara en gynnsam lösning för båda parter.

Samarbetssvårigheter
Ibland uppstår det konflikter på en arbetsplats som påverkar arbetsmiljön och produktiviteten. Outplacement är då ett utmärkt redskap för att lösa detta.

Vi erbjuder följande tjänster

Med programmet outplacement för chefer hittade vi en smidig lösning för både oss och den anställde. Tack för ett fantastiskt samarbete!

Svetlana Kontic, Region Halland

Outplacement med mentorskap

Aktiv coachning där vi själva befinner oss på företaget för att identifiera olika lösningar. Vi arbetar även aktivt med den anställde i våra egna lokaler. Arbetsgivaren och den anställde har i det här fallet kommit fram till att det finns lösningar för omställning på arbetsplatsen. Aktiv coachning innebär insatser så som kompetensutveckling och kartläggning av den anställdes styrkor och svagheter. Den här metoden används ofta vid förändrad arbetsförmåga och förändrade kompetenskrav.

Outplacement för specialister

Vi ansvarar här för den anställdes personliga utveckling på ett eller annat sätt. Den anställde arbetar antingen kvar på sin nuvarande arbetsplats under programmets gång eller så tecknar vi ett avtal med arbetsgivaren om en lönegaranti. Vi coachar den anställde och hittar lösningar som gör att den anställde kan gå vidare i sin karriär. Den här metoden används ofta vid förändrade kompetenskrav, samarbetssvårigheter och felrekryteringar.

Outplacement för chefer

Vi tecknar omgående ett avtal med arbetsgivaren om en lönegaranti och programmet tar sin början i våra lokaler. Vi tar direkt ett ansvar att hitta nya vägar i karriären för den aktuella kandidaten. Positionen som chef är väldigt utsatt och innebär ofta en stor påfrestning för den anställde. Arbetsgivaren påverkas också ofta av produktionsbortfall. Den här metoden används mest vid felrekryteringar och samarbetssvårigheter.

Med programmet outplacement för chefer hittade vi en smidig lösning för både oss och den anställde. Tack för ett fantastiskt samarbete!

Svetlana Kontic, Region Halland

Vill du veta mer om vårt koncept Outplacement?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.