Förändring. Utveckling. Effektivisering.

Vi effektiviserar er verksamhet!

Våra organisationskonsulter har lång erfarenhet från ledande positioner inom både privata och offentliga verksamheter. Vi vet vad som krävs för att genomföra det förändringsarbete din verksamhet behöver för att kunna utvecklas.

Att få en organisation att fungera optimalt är ett ständigt arbete. Det gäller att våga ändra beteende för att kunna uppnå nya målsättningar. Det handlar om målinriktade åtgärder som nya samarbetsformer och processer samt arbeta aktivt med ledarskapsutveckling och kommunikation. Dokumentation i form av digitalt HR-stöd är också ett viktigt medel för att en organisation skall utvecklas och förbli effektiv.

Vi stärker både individen och gruppen för att ge er verksamhet de bästa förutsättningarna till förändring och utveckling. Detta sker genom en rad olika insatser i form av utbildning, kompetensutveckling och coachning för både chefer, grupper och medarbetare.

När ska ni anlita oss?

Vid omorganisation

Vid ökad konkurrens

Vid expansion

Vid neddragningar

Vi erbjuder följande tjänster

Tack vare TopHumans insatser har vi idag en effektiv organisation och positiva medarbetare. Det är därför lätt för mig att rekommendera TopHuman som samarbetspartner.

Anna Nyman, Capio

Teamutveckling

Vi utvecklar team till att bli mer effektiva. Ett team består av individer som behöver tydlighet och uppskattning för att kunna prestera på maximal nivå. Det handlar ofta om att tydliggöra mål och visioner, träna på kommunikation samt bygga förtroende och tillit inom gruppen. Våra målgrupper är avdelningar, personalgrupper, ledningsgrupper och säljteam.

Ledarskapsutveckling

Att leda en verksamhet i dagens snabbrörliga och digitala verklighet är en utmaning. En bra ledare måste vara trygg, stark och kunna kommunicera mål och strategier på ett effektivt sätt. En ledares drivkraft och engagemang är viktiga egenskaper för att medarbetarna ska vara motiverade och nå uppsatta mål. Våra målgrupper är chefer, ledare och projektledare.

Medarbetarutveckling

Mår medarbetarna bra så mår verksamheten bra, vilket leder till en effektivare arbetsplats och ett bättre resultat. För att kunna växa och nå sin fulla potential måste du som medarbetare vara motiverad, känna glädje och ha bra relationer med dina arbetskamrater. Ett starkt personligt ledarskap är därför viktigt. Vår målgrupp är samtliga medarbetare.

Tack vare TopHumans insatser har vi idag en effektiv organisation och positiva medarbetare. Det är därför lätt för mig att rekommendera TopHuman som samarbetspartner.

Anna Nyman, Capio

Vår metod inom organisationsutveckling

Kartläggning

Arbetsplatsens rutiner och struktur kartläggs. Nulägeskoll görs via intervjuer och olika stickprov. Affärsidé och vision är i fokus.

Analys

Hållbart arbetsklimat är i fokus i analysfasen. Framgångsfaktorer och brister analyseras för att kunna identifiera arbetsplatsens behov och framtida möjligheter.

Utbildning

Föreläsningar med behovsanpassade teman och specifika handledare. Seminarium och diskussioner med utgångspunkt social arbetsmiljö. Handledning i grupp och individuellt.

Implementering

Tillämpning av policys och upprätthållande av normativa och funktionella beteenden.

Återkoppling

I den här fasen gör vi mätningar och ger respons i form av reflektion, feed-back och förstärkningar.

Vill du veta mer om våra program inom organisationsutveckling?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.