Vi effektiviserar företag och organisationer genom en rad olika insatser.

Vår ambition är att effektivisera verksamheter och ge människor möjlighet till personlig utveckling. Det här sker med insatser inom organisationsutveckling, outplacement, rekrytering och bemanning.

Vi har sedan flera år tillbaka utvecklat en gedigen arbetsmetod för verksamhetsutveckling. Vi erbjuder våra kunder möjligheten att välja en helhetslösning av en och samma leverantör. På så vis sparar ni tid, pengar och höjer kvaliteten på er verksamhet.

Vi väver samman en verksamhets visioner om framgång med människors drömmar om nya utmaningar. Vi skapar möjligheter för människor och ger deras karriärer en skjuts i rätt riktning, samtidigt som vi hjälper verksamheter att växa.

Vårt kvalitetsarbete sker i enlighet med ISO 9001. Vi har därmed en mycket god förmåga att stödja organisationer i utformningen av långsiktiga processer och på så vis säkerställa en strategisk kompetensförsörjning som kan möta framtidens krav både på organisationen och individen.

Vi är även licensierade i Farax 360, ett av Sveriges bästa verktyg inom ledarutveckling. Metoden bygger på omfattande forskning av skandinaviska chefer och vilar på vetenskaplig grund. Effekten av insatserna är alltid mätbara.

Vi är ett konsult- och rekryteringsföretag som följer kollektivavtal, lagar, etiska regler och allmänna leveransvillkor, samt har ansvarsförsäkring och jämställdhetsplan.

Affärsidé, Vision och strategi

Vår affärsidé är att få verksamheter och människor att utvecklas genom riktade HR- och konsultinsatser.

Vår vision är att bli den främsta aktören inom verksamhetsutveckling i södra Sverige.

Vår strategi är att erbjuda trygghet, närhet och service.

Ledord

Prestation
Vi vill alltid prestera bättre.

Engagemang
Vi vill alltid bli mer engagerade i våra kunder.

Flexibilitet
Vi anpassar oss alltid utifrån kundens önskemål.

Kundnärhet
Vårt motto är att alltid befinna oss nära våra kunder.

Effektivitet
Vi strävar alltid efter att bli mer effektiva i vårt arbete.