Micael Karlsson är vår nya chef  för affärsområdet Särskilda insatser. Micael har hög förmåga att identifiera, analysera och utvärdera de potentiella risker och sårbarheter en verksamhet står inför. Han är expert på att rekommendera kostnadseffektiva lösningar. Han har mångåriga erfarenhet från  säkerhetssektorn – såsom 15 år inom svensk polis, en Bachelor of Counter Terrorism Security and Intelligence ,samt nu senast som licensierad säkerhetskonsult i Sydney, Australien.

Vi välkomnar Micael och ser fram emot hans insatser för att skapa en tryggare arbetsplats åt våra kunder!