Erfarenhet. Kompetens. Garanti.

Vill ni anställa nya medarbetare?

Med mer än 15 års erfarenhet inom rekrytering och hundratals lyckade uppdrag är våra kunder i trygga händer. Vi erbjuder chefer och specialister inom vård, skola och omsorg såsom enhetschefer, rektorer, HR-chefer, tekniska chefer, läkare och socionomer.

  • Vi erbjuder hela eller delar av rekryteringsprocessen, såsom second-opinion.
  • Vi fakturerar kunden först när uppdraget är slutfört (Success fee).
  • Vi erbjuder en omrekryteringsgaranti på alla våra uppdrag.
  • Vi använder oss av rekryteringsprocessen Executive Search.

Varför välja oss?

TopHuman har engagerade rekryterare med ett gediget nätverk. Vi är mycket nöjda med deras professionella arbete och resultatet är utmärkt!

Agneta Hugander, Klippans kommun

Vi har kontor på strategiskt utvalda platser för att vara tillgängliga för både kunder och kandidater.

Våra rekryterare har breda HR- och branschkunskaper samt talar flera olika språk.

Vi marknadsför våra uppdrag på allt från stora annonssajter till nischade kanaler både i Sverige och internationellt.

Vi intervjuar dagligen kandidater hämtade från vår egen databas, externa databaser, annonsering, sociala medier och vårt nätverk.

Vi utvecklar kontinuerligt vår CV-databas som innehåller över 40 000 kandidater.

Vi jobbar aktivt med personlighets- och färdighetstester för att ytterligare säkerställa att kandidaten passar in kundföretaget och dess kultur.

TopHuman har engagerade rekryterare med ett gediget nätverk. Vi är mycket nöjda med deras professionella arbete och resultatet är utmärkt!

Agneta Hugander, Klippans kommun

Executive search

Behovsanalys
För att få en uppfattning om verksamhetens kultur och affärsmål genomför vi faktainsamling och intervjuer med nyckelpersoner. Vi upprättar därefter en kravprofil för den aktuella tjänsten.

Jobbprofil
Vid önskemål tar vi sedan fram en s.k. jobbprofil eller ”look-a-like”-profil. Beroende på kultur och bransch tilldelas sedan en rekryterare uppdraget.

Kompetenskartläggning
Vi genomför en bransch- och kompetenskartläggning. Vi aktiverar vårt nätverk, genomför riktad target på sociala medier, söker i databaser och annonserar via olika kanaler.

Long-list
Vi sammanställer sedan en s.k. ”long-list” av relevanta kandidater som vi kontaktar för CVavstämning via telefon eller Skype.

Short-list
Därefter upprättar vi en s.k. ”short-list” med de mest intressanta kandidaterna och genomför djupintervjuer och personlighetstester.

Kundintervjuer
I nästa steg sätter vi samman kandidatpresentationer som vi går igenom med kund. Därefter följer kundintervjuer med utvalda kandidater.

Val av kandidat
Vid önskemål från kund genomför vi färdighetstest (verbal, numerisk och logisk förmåga) av slutkandidaterna. Vi avslutar alltid med referenstagning och CV-kontroll.

Anställning
Anställningsavtal skrivs med vald kandidat. Vi återkopplar till samtliga sökande samt de nyckelpersoner som varit inkopplade under processen.

Uppföljning
Vi följer sedan upp rekryteringen under de kommande tre till sex månaderna. Vi lämnar dessutom alltid en rekryteringsgaranti på tre månader.

Vill du veta mer om vårt koncept direktrekrytering?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.